Přihláška na kroužek

ve školním roce 2019/20

Škola

Kroužky

čtvrtek 16:00 - 17:30
úterý 16:00 - 17:30
úterý 16:00 - 17:30, čtvrtek 16:00 - 17:30
pondělí 15:00 - 16:30
středa 15:00 - 16:30
pondělí 15:00 - 16:30, středa 15:00 - 16:30
úterý 16:00 - 17:30, čtvrtek 16:00 - 17:30, pátek 15:30 - 17:00
pondělí 16:00 - 17:30
středa 16:00 - 17:30
pondělí 16:00 - 17:30, středa 16:00 - 17:30
pondělí 16:00 - 17:30, úterý 16:00 - 17:30, čtvrtek 16:00 - 17:30
pondělí 16:30 - 18:00
středa 16:30 - 18:00
pondělí 16:30 - 18:00, středa 16:30 - 18:00
připravujeme
pondělí 16:00 - 17:30, úterý 16:00 - 17:30, čtvrtek 16:00 - 17:30, pátek 15:30 - 17:00
úterý 17:30 - 19:00, čtvrtek 17:30 - 19:00

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Prosíme, vyplňujte všechna pole s diakritikou!

a dítěte *

*

*

a

*


*

*
*

(maximální velikost 500 kB) *


Podáním přihlášky souhlasím s přijetím za člena(ku) TJ ABC Braník - BVO a jsem si vědom(a), že okamžikem přijetí za člena(ku) jsem vázán(a) jeho stanovami, dalšími předpisy, rozhodnutími a nařízeními TJ a BVO a jejich orgánů, a zavazuji se jimi řídit.

Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění:

*

*

*

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v TJ.

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.

Děkujeme za vaši přihlášku.

V nejbližších dnech vám zašleme informaci o platbě kroužku.